TECHNIK BUILDING s.r.o.

Projektování

Zařizujeme projektové studie a to jak návrhy prostor dle požadavků investora, které řeší prvotní požadavky z hlediska uspořádání, tak z hlediska ergonomie a ekonomie celého prostoru, včetně studie proveditelnosti. Rovněž zařizujeme projekty k územním rozhodnutí, projekty pro stavební povolení, prováděcí projekty, studie prostoru vzhledem k užití a jeho vybavenosti.

Technik building s.r.o., info@technik-building.cz , 777 322 950, 777 616 055